28 Ocak 2015 Çarşamba

"Ekonomide Dönüşüm Programı" açıklandı

Ekonomide Dönüşüm Programı açıklandı
Türkiye ekonomisinde yeni sıçramalar yapacak olan 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programı'nda konuşan Başbakan Davutoğlu, "Bu programla başta yurt dışındaki vatandaşlarımız olmak üzere ülkemizi cazibe merkezi haline getireceğiz." dedi.
İŞGÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ
Davutoğlu, İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi, temel mesleki becerileri geliştirme, nitelikli insan gücü ile beyin göçünü çağırma, sağlıklı yaşam ve hareketlilik, yerelde kurumsal kapasitenin gelişitirilmesi, rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştirme, kalkınma için uluslararası işbirliğini geliştirme, kayıtdışı ekonominin azaltılması programıyla birlikte, işsizliğin azaltılması, kadın istihdamının artırılması, iş gücü piyasasının etkin hale getirilmesini hedefliyoruz. Esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi
Bu programın hedefi işsizler ve işgücü piyasasına giremeyen kadınlar. Bu program ile işsizliği düşürmeyi hedefliyoruz. Kadınların işgücü piyasasında daha etkin olmalarını amaçlıyoruz. Program sonunda kadınların işgücünekatılım oranlarını her yıl 1 puan arttırmayı planlıyoruz. Esnek çalışma planlarını arttırmayı hedefliyoruz. Kadın girişimciliği arttıracağız. Aktif işgücü için bir izleme sistemi kuracağız.
Programların takibini 81 il üzerinden gerçekleştireceğiz. Kıdem tazminatı için gerekli mevzuati düzenlemeleri yapacağız. İşsizlik sigortalarında yararlanma sürelerini uzatıp yararlanma koşullarını esneteceğiz. Sosyal yardım bilgi sistemini geliştireceğiz. Sosyal yardım ile istihdam arasında bağlantı kuracağız.
Temel mesleki becerileri geliştirme
Mesleki eğitimleri iş gücü piyasasına göre ayarlayacağız. İki sömestr, üç sömestırlı uygulamaları başlatacağız. Burada tatili kaybetmiyoruz. Fabrikaların sektörlerine yönelik okul açabilmeleri için destek sağlayacağız. Atölye ortamlarını iyileştireceğiz. Yerel yönetimlerin ve sektörlerin bu kapsama dahil olmasını sağlayacağız. Eğitim müfredatını sanat ve sportif faaliyetleri öne çıkartacak şekilde geliştireceğiz. Sanat ve sportif faaliyetin eğitimin bir parçası olarak kabul edilmesi gerekiyor.
Nitelikli insan gücü
Beyin göcünde geri dönüş de diyebiliriz. 28 Şubat ve 12 Eylül gibi darbe dönemlerinde yurtdışına kaçan iyi eğitim görmüş insanlar Türkiye'ye geriye dönüyor. Bizim burada bir çekim merkezi oluşturmamız gerekiyor. Bu program ile yerli ve yabancı niteliki insan gücü için ülkeyi çekim merkezi haline getireceğiz. Yurtdışında iyi eğitim görmüş insanlarımız Türkiye'de daha iyi şartlarda çalışmak istiyor. Amacımız beyin göçünü engellemek ve Türkiye'yi cazip kılmak."
Sağlıklı yaşam ve hareketlilik
Hastanalere ihtiyaç olmasın diye bir çabayla yaparsak işte o zaman hastaneleri bir sektör olarak uluslararası alana açarız bizim insanımız da gelen hastalara ev sahipliği yapar. Okulların artması eğitim için önemli. Hapishanelerin artması Adalet Bakanlığı için ihtiyaç değildir. Öyle bir anlayış yapalım ki hapishanelere ihtiyaç olmasın. Yine bu programla tütün, alkol ile mücadelemiz devam edecek. Hareketli yaşam alışkanlığını temin etmek, gıda güvenilirliğini arttırmak. Bu programda da 57 adet eylem var.
Yerelde kurumsal kapasitenin gelişitirilmesi
Yerel yönetimlerin proje üretme kapasitesini geliştireceğiz. Vatandaşın belediye memnuniyetlerini belirli aralıklarla ölçeçeğiz. Büyükşehir belediyelerinin akıllıkent programlarını geliştireceğiz. Büyükşehirlerde kırsal alanın ihmal edilmemesi için bütçelerinden belli oranda bu alanlara ayrılmasını titizlikle takip edeceğiz. Şehir bilincinin yerleşmesi için hertürlü çalışmaya yapacağız. Yöneticiler için sistematik programlar gerçekleştireceğiz. Proje bazlı destekler ile STK'ları geliştireceğiz.
Rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştirme
Şehirlerimizin dezavantajlarını azaltmayı, yaşam kalitesini artırmayı planlıyoruz. Şehir sakinleri arasında sosyal uyumu geliştirecek uygulamaları hayata geçireceğiz.
İmar değişiklikleriyle oluşan değer artışlarından kamunun pay almasını sağlayacağız. Bu kesinlikle rant vergisi değil. Arsa geliştirme çalışmaları olarak yerel yönetimlere destek vereceğiz. tarihi şehirlerinin canlandırılmasına yönelik hizmet vereceğiz.
Piyasaya arz edilen uygunsuz ithal ürünlerin kullanılmasını engelleyeceğiz.
Kalkınma için uluslararası işbirliğini geliştirme
Küresel farkındalığı artırmaya yönelik eğitimler vereceğiz. Eğitim kurumlarında yabancı dilin etkinliği konusunda çalışmalar yapacağız. Eğitimde uluslararası hareketlilik ve işbirliği sağlayacağız.
Kamu kurumlarında dış ilişkiler uzmanlığı kadrosu oluşturacağız. kamu kuruluşlarını bütçe ve insan bakımından güçlendireceğiz.
Kayıtdışı ekonominin azaltılması
Kayıtdışı istihdamı analiz edip yol açtığı sorunları ortaya çıkartacağız. Vergi tahsilatını artırmak amacıyla ödeme terminalleri kuracağız.
Akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan ürünün takibini sağlayacak bir sistem kuracağız.
Vergi ve sosyal güvenlik bilincini geliştirmek için görsel medyayı kullanacağız.
[Ulusal Haber & Ulusal Ajans; 28 Ocak 2015 Çarşamba 12:31; Güncellenme Tarihi 28 Ocak 2015 Çarşamba 12:32]